ΔΡΑΣΕΙΣ

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενεργειών προσαρμοσμένων στα μέλη της ομάδας – στόχου, προκειμένου αυτά να αντιληφθούν οι ωφελούμενοι τις προκλήσεις τις κλιματικής αλλαγής και να αναζητήσουν δημιουργικούς τρόπους έκφρασης των ανησυχιών τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή
Διοργάνωση Διαγωνιστικού Φεστιβάλ Φωτογραφιών με έκθεση των υποψήφιων φωτογραφιώv
Δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την υλοποίηση του έργo