ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Φωτογραφίας ‘PhotoClimateVision’

Το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση, σε συνεργασία με το Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, ανακοινώνουν το Φεστιβάλ- Διαγωνισμό Φωτογραφίας “PhotoClimateVision”, ο οποίος διοργανώνεται στο πλαίσιο του εθνικού έργου “PhotoClimateVision”, χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αποτύπωση κλιματικών στιγμιότυπων από τις πόλεις προέλευσης και διαμονής των συμμετεχόντων, καθώς και η περιγραφή φωτογραφικά της διαδρομής μεταξύ αυτών των πόλεων, έχοντας ως θεματολογία την κλιματική αλλαγή.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής για το Διαγωνιστικό Φεστιβάλ Φωτογραφίαs:

Αντικείμενο και θέμα

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι μια φωτογραφία που απεικονίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι συμμετέχοντες πρέπει να απαθανατίσουν φωτογραφικά στιγμιότυπα αντιπροσωπευτικά των κλιματικών προκλήσεων στις πόλεις τους και να περιγράψουν τη διαδρομή μεταξύ των πόλεων προέλευσης και διαμονής τους, με βάση το θέμα της κλιματικής αλλαγής.


Συμμετοχή

 • Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν πολίτες από δύο ομάδες: Πρόσφυγες-Μετανάστες (με έμφαση στους ανήλικους) και Ενεργοί Πολίτες (με έμφαση στους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 • Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με 2 το πολύ φωτογραφίες.
 • Ο κάθε διαγωνιζόμενος αποστέλλει ηλεκτρονικά το φωτογραφικό αρχείο μορφής .jpg με τον τίτλο του αρχείου να σχηματίζεται από το ονοματεπώνυμό του και τον τίτλο της φωτογραφίας σε λατινικούς χαρακτήρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση eu_projects@diversity-charter.gr  
 • Η υποβολή των φωτογραφιών μπορεί να γίνει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2024

 

Κριτική επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού αποτελείται από την ομάδα έργου καθώς και από ένα εκπρόσωπο από κάθε δικαιούχο (Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση και Δήμος Ραφήνας Πικερμίου). Η Κριτική Επιτροπή εξετάζει τις εγκύρως υποβληθείσες φωτογραφίες ως προς την πρωτοτυπία τους, την τεχνική αρτιότητα, την αποτελεσματική σύνδεσή τους με το θέμα του Διαγωνισμού και την αισθητικά δόκιμη απεικόνισή τους.


Αξιολόγηση φωτογραφιών και βραβεία

 • Αξιολογώντας τις υποβληθείσες φωτογραφίες η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα απονείμει στους δημιουργούς των δύο καλύτερων (κατά την κρίση της) φωτογραφιών, 2 βραβεία με ποσό ύψους 450 ευρώ έκαστο (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων). Τα βραβεία θα αποδοθούν σε νικητές από τις δύο ομάδες-στόχους.
 • Επιπλέον, με την απόφασή της, η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα επιλέξει (έως και) διακόσιες από τις υποβληθείσες φωτογραφίες, οι οποίες διαγωνίζονται στο φεστιβάλ, να εκτεθούν 1 εβδομάδα πριν και 1 εβδομάδα μετά την ημερίδα λήξης του έργου, σε χώρο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
 • Αναμνηστικό συμμετοχής θα απονεμηθεί σε όλους όσους θα αποστείλουν φωτογραφίες.

 

Επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες:

 • Όσοι δημιουργοί επιλεγούν για τη/τις φωτογραφίες τους, συγκαταλεγόμενοι στους βραβευθέντες του Διαγωνισμού (200 καλύτερες φωτογραφίες) σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής, παραχωρούν με δήλωσή τους, κατά αποκλειστικότητα στη Διοργανώτρια το δικαίωμα έκδοσης, εκτύπωσης και έκθεσης αυτής, συμπεριλαμβανόμενης και της διαδικτυακής προβολής· άλλως αποκλείονται.
 • Έργα εκτός θέματος αποκλείονται.
 • Σε περίπτωση που οι φωτογραφίες απεικονίζουν πρόσωπα εν αγνοία τους ή χωρίς την έγκριση τους, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φωτογράφος στον οποίο ανήκει το έργο
 • Η οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του.
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.