ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ – D&I

Η D&I, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας των πολιτών και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και λειτουργεί ως φορέας, στοχεύοντας να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός συνολικού μέσου δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας των ευκαιριών και του σεβασμού διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΜΡΙΟΥ, σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της διαφορετικότητας. Προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό είναι η ένταξη ευάλωτων ομάδων, συγκεκριμένα της ομάδας-στόχου, σε τοπικό επίπεδο με στόχο την ανάδειξη των κλιματικών προκλήσεων.

Contact Information